Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 Zakładanie ogrodu zaczyna się pod ziemią.

 

Nawet najpiękniejsze rośliny z dobrych szkółek nie będą rosły na źle przygotowanym podłożu. Dlatego tak ważne jest przygotowanie terenu pod trawnik i nasadzenia. Nie wystarczy warstwa żyznej ziemi wysypana na glinie.

 

      Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe


Wysoki poziom wód gruntowych, gliniasta gleba lub niejednorodny grunt  na działce wróżą często problemy: zalewanie piwnic lub zawilgacanie fundamentów domu. Żeby ich uniknąć, warto pomyśleć o drenażu opaskowym, a dla własnej wygody – wykonać odwodnienie liniowe.
Ponieważ warunki glebowo-wodne nie są parametrem stałym, lecz zmieniają się w czasie, budując dom warto wykonać drenaż fundamentów, nawet jeżeli aktualny stan gleby i poziom wód gruntowych nie wskazują na ryzyko zawilgocenia fundamentów. Warto mieć też na względzie fakt, że poziom wód gruntowych zmienia się w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych – długotrwałe opady deszczu, gwałtowne ocieplenie po bardzo śnieżnej zimie mogą zdecydowanie (choć okresowo) go podnieść.
Jednak warunkiem sensowności realizacji drenażu jest możliwość odprowadzenia zebranej wody do zbiornika lub rozsączenia jej na działce.
Natomiast jeżeli badania hydrogeologiczne wykażą obecność gruntów przepuszczalnych (piasek, żwir) i niski (lub obniżający się) poziom wód gruntowych, drenaż nie jest niezbędny, choć profilaktycznie powinno się go wykonać
Z nadmiarem wody na działce można walczyć na dwa sposoby. Gdy dotyczy to zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych, niekorzystnego dla fundamentów budynku, do obniżenia go stosujemy  drenaż opaskowy  czyli wkopany wokół budynku  system rur drenarskich. Dzięki temu, że rury są perforowane, woda wpływa do środka i zostaje odprowadzona na bezpieczną dla domu odległość. W inny sposób rozwiązuje się problem wody zalegającej na powierzchni terenu. Stosuje się wtedy system  odwodnienia liniowego . Przy budynku są to korytka z rusztami, umieszczane na równi z nawierzchnią. Spływająca do nich woda zostaje usunięta poza odwadniany teren. A z powierzchni działki sieć rur drenarskich odprowadza wodę do   komór drenażowych  lub szczelnych zbiorników. Woda ze szczelnych zbiorników może być używana następnie do celów gospodarczych (np .podlewania ogrodu, spłukiwania WC )
 
        

 

Nadmiar wody wokół domu to bardzo częsty problem na Pomorzu. Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem terenu przed założeniem ogrodu, odprowadzeniem wody opadowej z rynien i z powierzchni ziemi. Uregulowaniem stosunków wodnych w ziemi na terenie działki, rozmieszczeniem sieci drenów do odprowadzenia nadmiaru wody opadowej . Wykorzystujemy technologię komór drenażowych do rozsączania i magazynowania wód deszczowych amerykańskiej firmy StormTech LLC. ® 

 

Komora drenażowa 2Komora drenażowa 2

 

Montaż komór do rozsączania wód opadowych i drenażu.
 
 
 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?